Niya

Niya vs. Missy


Match Date: 10/26/2013
Runtime: 00:11:17

Jana vs. Niya


Match Date: 08/10/2013
Runtime: 00:09:38

ClickWrestle

Veda Scott vs. Niya


Match Date: 02/09/2013
Runtime: 00:11:11

ClickWrestle

Saturyne vs. Niya


Match Date: 10/13/2012
Runtime: 00:11:37

ClickWrestle

Niya vs. Jennifer Cruz


Match Date: 11/19/2011
Runtime: 00:12:05

ClickWrestle

Nikki Styx vs. Niya


Match Date: 08/06/2011
Runtime: 00:08:25

ClickWrestle

Nikki Roxx vs. Niya


Match Date: 03/05/2011
Runtime: 00:08:51

ClickWrestle

Niya vs. Athena


Match Date: 01/22/2011
Runtime: 00:10:44

ClickWrestle

Kristin Astara vs. Niya


Match Date: 12/11/2010
Runtime: 00:09:41

ClickWrestle

Brittney Savage vs. Niya


Match Date: 10/30/2010
Runtime: 00:10:17

ClickWrestle

Rick Cataldo vs. Niya


Match Date: 08/06/2010
Runtime: 00:10:16

WSU Uncensored Rumble 3


Match Date: 06/26/2010
Runtime: 00:30:23

ClickWrestle

Cindy Rogers & Jana vs. Divina Fly & Niya


Match Date: 06/26/2010
Runtime: 00:10:21

Nicky Oceans & Jana vs. Joey Janella & Niya

Nicky Oceans & Jana vs. Joey Janella & Niya


Match Date: 04/03/2010
Runtime: 00:12:58