SHIMMER Vol. 24

SHIMMER Vol. 24

 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 24
Jennifer Blake vs. Amber O'Neal
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 24
Serena Deeb vs. Cat Power
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 24
Tenille and Rayna Von Tash vs. Lexie Fyfe and Malia Hosaka
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 24
Ariel & Nikki Roxx vs. Jetta & Rain
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 24
Allison Danger vs. Portia Perez
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 24
MsChif & Cheerleader Melissa vs. Sara Del Rey & Amazing Kong
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 24
Mercedes Martinez vs. Madison Eagles
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 24
LuFisto vs. Wesna Busic
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 24
Daizee Haze vs. Nicole Matthews