Ninja Ranmaru

Ninja Ranmaru

  • JDStar
Tsubasa Kuragaki vs. Ninja Ranmaru
  • JDStar
Akino and Ninja Ranmaru vs. Asami and Maru
  • JDStar
Megumi Yabushita & Baby M vs. AKINO & Ninja Ranmaru
  • JDStar
Ninja Ranmaru and Tsunami vs. The Bloody and Maru
  • JDStar
Sachie Abe and KAZUKI vs. Yuya Muto and Ninja Ranmaru
  • JDStar
Kinko Tamura and Chisato Yamamoto vs. Yuya Muto and Ninjya Ranmaru