Girls Gone Wrestling
Malia Hosaka vs. Violet Affect
Girls Gone Wrestling
Jennifer Blake vs. Kat Von Heez
SHIMMER Vol. 71
Kay Lee Ray vs. Nikki Storm
SHIMMER Vol. 71
Evie vs. Portia Perez
SHIMMER Vol. 71
Mia Yim vs. Athena
SHIMMER Vol. 71
Cheerleader Melissa vs. Mia Yim
SHIMMER Vol. 71
Nicole Savoy vs. Candice LeRae
SHIMMER Vol. 71
Cheerleader Melissa vs. Jessicka Havok
SHIMMER Vol. 71
Nicole Matthews vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 71
Nikki Storm vs. Cherry Bomb
SHIMMER Vol. 71
Evie vs. Nicole Savoy
SHIMMER Vol. 71
Kay Lee Ray vs. Cheerleader Melissa vs. Evie
SHIMMER Vol. 71
Kay Lee Ray vs. Kimber Lee
VALKYRIE V Valhalla
Ashley America vs. Little Jeanne
VALKYRIE V Valhalla
Lexia Avery vs. Sumie Sakai
VALKYRIE V Valhalla
Kacee Carlisle vs. Jessie Brooks
VALKYRIE V Valhalla
Davienne vs. Nina Monet
8th Anniversary Show
Jenny Rose vs. Brittany Blake
8th Anniversary Show
LuFisto vs. Shanna
8th Anniversary Show
Tessa Blanchard vs. Sassy Stephie