SHIMMER Vol. 51
Courtney Rush vs. Mercedes Martinez
SHIMMER Vol. 51
Davina Rose vs. Cherry Bomb
SHIMMER Vol. 52
Yumi Ohka vs. Ryo Mizunami
SHIMMER Vol. 52
KC Spinelli vs. Angelus Layne
SHIMMER Vol. 51
Kana vs. Athena
SHIMMER Vol. 52
Saraya Knight vs. Cheerleader Melissa
SHIMMER Vol. 52
Kalamity vs. Sassy Stephie
SHIMMER Vol. 51
Yumi Ohka vs. Nicole Matthews
SHIMMER Vol. 51
Tomoka Nakagawa vs. Veda Scott
SHIMMER Vol. 52
Hiroyo Matsumoto vs. Courtney Rush
SHIMMER Vol. 52
Miss Natural vs. Su Yung
ClickWrestle
Shimmer Women Athletes
Athena vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 49
Ayako Hamada vs. Kalamity
SHIMMER Vol. 50
Miss Natural vs. Veda Scott
SHIMMER Vol. 49
Davina Rose vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 49
KC Spinelli vs. Miss Natural
SHIMMER Vol. 50
Christina Von Eerie vs. Cherry Bomb vs. Kalamity vs. Ryo Mizunami
SHIMMER Vol. 49
Courtney Rush vs. Ryo Mizunami
SHIMMER Vol. 50
Kellie Skater vs. Yumi Ohka
SHIMMER Vol. 49
Portia Perez & Nicole Matthews vs. Kana & Lufisto