Asami Kawasaki

Asami Kawasaki

  • JDStar
MARU and Asami vs. Reona and Kaori Yoneyama
  • JDStar
Akino and Ninja Ranmaru vs. Asami and Maru
  • JDStar
Yuya Muto vs. Asami Kawasaki
  • JDStar
Megumi Akiyama vs. Asami Kawasaki
  • JDStar
Shoko Kagawa vs. Asami Kawasaki