Malia Hosaka

Malia Hosaka

 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 18
Lexie Fyfe and Malia Hosaka vs. Jennifer Blake and Danyah
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 15
Lexie Fyfe and Malia Hosaka vs. MsChif and Daffney
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 16
Lexie Fyfe and Malia Hosaka vs. Allison Danger and Serena Deeb
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 13
Malia Hosaka vs. Josie
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 12
Lexie Fyfe and Malia Hosaka vs. Cheerleader Melissa & MsChif
ClickWrestle
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 11
Allison Danger vs. Malia Hosaka
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 11
Mailia Hosaka vs. Daizee Haze
ClickWrestle
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 9
The Experience vs. Allison Danger & Cindy Rogers
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 10
Rain vs. Alexa Thatcher vs. Malia Hosaka vs. Josie
The Experience vs. Serena Deeb & Portia Perez
Preview Add to cart
Malia Hosaka vs. Nikki Roxx
Preview Add to cart
ClickWrestle
Lexi Fyfe and Malia Hosaka vs. Ariel and Josie
Preview Add to cart
 • SHIMMER Women Athletes
 • SHIMMER Vol. 6
Lexie Fyfe, Malia Hosaka and Amazing Kong vs. Ariel, Josie and Cindy Rogers
Lexie Fyfe and Malia Hosaka vs. Cindy Rogers and Lorelei Lee
Preview Add to cart
Lorelei Lee vs. Malia Hosaka
Preview Add to cart