Maru and Keiko Saito vs. Drake Morimatsu and Tsunami and Satsuki Mayo with Tojyo GM
Tsunami vs. Amazing Kong
Ninja Ranmaru and Tsunami vs. The Bloody and Maru
ClickWrestle
Sachie Abe and Fang Suzuki vs. The Bloody and Tsunami
ClickWrestle
Megumi Yabushita and Obacchi Iizuka vs. The Bloody and Tsunami