Tsunami

Tsunami

Maru and Keiko Saito vs. Drake Morimatsu and Tsunami and Satsuki Mayo with Tojyo GM
Maru and Keiko Saito vs. Drake Morimatsu and Tsunami and Satsuki Mayo with Tojyo GM
JDStar
January 18, 2004
(0 votes)
Tsunami vs. Amazing Kong
Tsunami vs. Amazing Kong
JDStar
November 24, 2003
(4 votes)
Ninja Ranmaru and Tsunami vs. The Bloody and Maru
Ninja Ranmaru and Tsunami vs. The Bloody and Maru
JDStar
December 7, 2002
(0 votes)
Sachie Abe and Fang Suzuki vs. The Bloody and Tsunami
Sachie Abe and Fang Suzuki vs. The Bloody and Tsunami
JDStar
July 27, 2002
(0 votes)
Megumi Yabushita and Obacchi Iizuka vs. The Bloody and Tsunami
Megumi Yabushita and Obacchi Iizuka vs. The Bloody and Tsunami
JDStar
May 19, 2002
(1 votes)