Tomoka Nakagawa

Tomoka Nakagawa

Nicole Matthews vs. Tomoka Nakagawa
Nicole Matthews vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 71
March 28, 2015
(3 votes)
Eight-Person No DQ Tag Team Match
Eight-Person No DQ Tag Team Match
SHIMMER Vol. 70
October 19, 2014
(1 votes)
Kellie Skater & Tomoka Nakagawa vs. Kaori Yoneyama & Tsukasa Fujimoto
Kellie Skater & Tomoka Nakagawa vs. Kaori Yoneyama & Tsukasa Fujimoto
SHIMMER Vol. 68
October 18, 2014
(8 votes)
AKINO, Kaori Yoneyama & Tsukasa Fujimoto vs. Mia Yim & Kellie Skater & Tomoka Nakagawa
AKINO, Kaori Yoneyama & Tsukasa Fujimoto vs. Mia Yim & Kellie Skater & Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 67
October 18, 2014
(5 votes)
Kellie Skater & Tomoka Nakagawa vs. Rhia O'Reilly & Saraya Knight
Kellie Skater & Tomoka Nakagawa vs. Rhia O'Reilly & Saraya Knight
SHIMMER Vol. 65
April 13, 2014
(6 votes)
Kellie Skater & Tomoka Nakagawa vs. Cheerleader Melissa & Mercedes Martinez
Kellie Skater & Tomoka Nakagawa vs. Cheerleader Melissa & Mercedes Martinez
SHIMMER Vol. 66
April 13, 2014
(1 votes)
Saraya Knight vs. Tomoka Nakagawa
Saraya Knight vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 63
April 12, 2014
(5 votes)
Kellie Skater & Tomoka Nakagawa vs. Leon & Ray
Kellie Skater & Tomoka Nakagawa vs. Leon & Ray
SHIMMER Vol. 64
April 12, 2014
(2 votes)
Kellie Skater and Tomoka Nakagawa vs. Madison Eagles and Nicole Matthews
Kellie Skater and Tomoka Nakagawa vs. Madison Eagles and Nicole Matthews
SHIMMER Vol. 62
April 5, 2014
(0 votes)
 Kellie Skater and Tomoka Nakagawa vs. Cherry Bomb and Kimber Lee
Kellie Skater and Tomoka Nakagawa vs. Cherry Bomb and Kimber Lee
SHIMMER Vol. 61
October 20, 2013
(0 votes)
Kellie Skater & Tomoka Nakagawa vs. Nevaeh & Sassy Stephie
Kellie Skater & Tomoka Nakagawa vs. Nevaeh & Sassy Stephie
SHIMMER Vol. 60
October 20, 2013
(0 votes)
Kellie Skater and Tomoka Nakagawa vs. Kana and LuFisto
Kellie Skater and Tomoka Nakagawa vs. Kana and LuFisto
SHIMMER Vol. 58
October 19, 2013
(1 votes)
Kellie Skater and Tomoka Nakagawa vs. Allysin Kay and Taylor Made
Kellie Skater and Tomoka Nakagawa vs. Allysin Kay and Taylor Made
SHIMMER Vol. 59
October 19, 2013
(1 votes)
Kellie Skater and Tomoka Nakagawa vs. Nicole Matthews and Portia Perez
Kellie Skater and Tomoka Nakagawa vs. Nicole Matthews and Portia Perez
SHIMMER Women Athletes
April 14, 2013
(0 votes)
Kellie Skater and Tomoka Nakagawa vs. Nicole Matthews and Portia Perez
Kellie Skater and Tomoka Nakagawa vs. Nicole Matthews and Portia Perez
SHIMMER Vol. 54
April 13, 2013
(0 votes)
The Canadian Ninjas vs. Made in Sin vs. LuFisto & Kana vs. Kellie Skater & Tomoka Nakagawa
The Canadian Ninjas vs. Made in Sin vs. LuFisto & Kana vs. Kellie Skater & Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 53
April 6, 2013
(13 votes)
Tomoka Nakagawa vs. Veda Scott
Tomoka Nakagawa vs. Veda Scott
SHIMMER Vol. 51
October 28, 2012
(0 votes)
Kellie Skater and Tomoka Nakagawa vs. Christina Von Eerie and MsChif
Kellie Skater and Tomoka Nakagawa vs. Christina Von Eerie and MsChif
SHIMMER Vol. 52
October 28, 2012
(0 votes)
Davina Rose vs. Tomoka Nakagawa
Davina Rose vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 49
October 27, 2012
(2 votes)
Athena vs. Tomoka Nakagawa
Athena vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 50
October 27, 2012
(2 votes)
Portia Perez vs. Tomoka Nakagawa vs. Sweet Cherrie
Portia Perez vs. Tomoka Nakagawa vs. Sweet Cherrie
NCW Femmes Fatales Vol. 7
October 8, 2011
(2 votes)
Kalamity vs. Tomoka Nakagawa
Kalamity vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 44
October 2, 2011
(6 votes)
MsChif vs. Tomoka Nakagawa
MsChif vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 43
October 2, 2011
(1 votes)
MsChif vs. Kellie Skater vs. LuFisto vs. Tomoka Nakagawa
MsChif vs. Kellie Skater vs. LuFisto vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 42
October 1, 2011
(3 votes)
Daziee Haze & Tomoka Nakagawa vs. Ayumi Kurihara & Ayako Hamada
Daziee Haze & Tomoka Nakagawa vs. Ayumi Kurihara & Ayako Hamada
SHIMMER Vol. 41
October 1, 2011
(2 votes)
Hiroyo Matsumoto & Misaki Ohata vs. Daizee Haze & Tomoka Nakagawa
Hiroyo Matsumoto & Misaki Ohata vs. Daizee Haze & Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 40
March 27, 2011
(0 votes)
Mia Yim & Jamilia Craft vs. Daizee Haze & Tomoka Nakagawa
Mia Yim & Jamilia Craft vs. Daizee Haze & Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 39
March 27, 2011
(0 votes)
LuFisto vs. Tomoka Nakagawa
LuFisto vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 37
March 26, 2011
(4 votes)
Jessica James vs. Tomoka Nakagawa
Jessica James vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 38
March 26, 2011
(1 votes)
Shimmer 8 Woman Elimination Match
Shimmer 8 Woman Elimination Match
SHIMMER Vol. 36
September 12, 2010
(6 votes)
Daizee Haze & Tomoka Nakagawa vs. Pretty Bitchin'
Daizee Haze & Tomoka Nakagawa vs. Pretty Bitchin'
SHIMMER Vol. 35
September 12, 2010
(1 votes)
Cheerleader Melissa vs. Tomoka Nakagawa
Cheerleader Melissa vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 34
September 11, 2010
(1 votes)