Solo Snuka

Solo Snuka

Vito Thomaselli & Solo Snuka vs. JJ Perez & Boom Boom Comini
Vito Thomaselli & Solo Snuka vs. JJ Perez & Boom Boom Comini
Pro Wrestling Iron
August 3, 2002
(0 votes)