ClickWrestle
IWA Mid South Wrestling
Pepper Parks vs. Ricky Reyes
Pinoy Boy vs. Ricky Reyes
Ricky Reyes vs. Frankie Kazarian