SHIMMER Vol. 31
Rayna Von Tash vs. Malia Hosaka
SHIMMER Vol. 29
Allison Danger vs. Rayna Von Tash
Daizee Haze vs. Rayna Von Tash
Daizee Haze vs. Rayna Von Tash
SHIMMER Vol. 24
Tenille and Rayna Von Tash vs. Lexie Fyfe and Malia Hosaka