Niya

Athena vs. Niya
Athena vs. Niya
Power
May 9, 2015
(1 votes)
Nevaeh vs. Niya
Nevaeh vs. Niya
8th Anniversary Show
February 21, 2015
(0 votes)
Niya vs. Tessa Blanchard
Niya vs. Tessa Blanchard
Breaking Barriers 3
November 8, 2014
(1 votes)
Nevaeh & Brittany Blake vs. Niya & Jessie Kaye
Nevaeh & Brittany Blake vs. Niya & Jessie Kaye
Resurgence
September 13, 2014
(0 votes)
Niya vs. Missy
Niya vs. Missy
NCW Femmes Fatales Vol. 13
October 26, 2013
(0 votes)
Jana vs. Niya
Jana vs. Niya
Uncensored Rumble 6
August 10, 2013
(0 votes)
Veda Scott vs. Niya
Veda Scott vs. Niya
An Ultraviolent Affair
February 9, 2013
(2 votes)
Saturyne vs. Niya
Saturyne vs. Niya
Full Steam Ahead
October 13, 2012
(4 votes)
Niya vs. Jennifer Cruz
Niya vs. Jennifer Cruz
Breaking Barriers 2
November 19, 2011
(5 votes)
Niya vs. Allysin Kay vs. Tina San Antonio vs. Marti Belle
Niya vs. Allysin Kay vs. Tina San Antonio vs. Marti Belle
Martinez vs. Lexxus
August 6, 2011
(3 votes)
Nikki Syx vs. Niya
Nikki Syx vs. Niya
Alicia vs. Havok III
August 6, 2011
(2 votes)
Nikki Roxx vs. Niya
Nikki Roxx vs. Niya
4th Anniversary Show
March 5, 2011
(2 votes)
Niya vs. Athena
Niya vs. Athena
The Final Chapter
January 22, 2011
(5 votes)
Kristin Astara vs. Niya
Kristin Astara vs. Niya
Alicia vs. Roxx II
December 11, 2010
(6 votes)
Brittney Savage vs. Niya
Brittney Savage vs. Niya
Breaking Barriers
October 30, 2010
(5 votes)
Rick Cataldo vs. Niya
Rick Cataldo vs. Niya
Women Superstars Uncensored
August 6, 2010
(4 votes)
Cindy Rogers & Jana vs. Divina Fly & Niya
Cindy Rogers & Jana vs. Divina Fly & Niya
Women Superstars Uncensored
June 26, 2010
(6 votes)
WSU Uncensored Rumble 3
WSU Uncensored Rumble 3
Uncensored Rumble 3
June 26, 2010
(3 votes)
Nicky Oceans & Jana vs. Joey Janella & Niya
Nicky Oceans & Jana vs. Joey Janella & Niya
Women Superstars Uncensored
April 3, 2010
(0 votes)