Nikki Syx

Nikki Syx

Dickie Rodz & Nikki Addams vs. Aja Perera & Nyla
Dickie Rodz & Nikki Addams vs. Aja Perera & Nyla
VALKYRIE V Valhalla
March 7, 2015
(0 votes)
Sumie Sakai vs. Nikki Addams
Sumie Sakai vs. Nikki Addams
VALKYRIE IV Ragnarok
January 23, 2015
(0 votes)
Nikki Addams vs. Tina San Antonio
Nikki Addams vs. Tina San Antonio
VALKYRIE III Queen's Road
October 24, 2014
(5 votes)
Gabby Gilbert vs. Nikki Addams
Gabby Gilbert vs. Nikki Addams
Super 8 ChickFight 2014
October 11, 2014
(1 votes)
Jennifer Cruz, Ezavel Suena, Nikki Syx & Cherry Bomb vs. Kimber Lee, Jessie Brooks, Jana & Latasha
Jennifer Cruz, Ezavel Suena, Nikki Syx & Cherry Bomb vs. Kimber Lee, Jessie Brooks, Jana & Latasha
Uncensored Rumble 5
June 17, 2012
(5 votes)
Annie Social vs. Nikki Syx
Annie Social vs. Nikki Syx
J-Cup 2012
April 28, 2012
(6 votes)
Jenny Rose vs. Nikki Syx
Jenny Rose vs. Nikki Syx
Yolo
April 28, 2012
(6 votes)
Johnny Knockout & Jana vs. Richard Michaels & Nikki Syxx
Johnny Knockout & Jana vs. Richard Michaels & Nikki Syxx
King & Queen of the Ring 2012
April 14, 2012
(1 votes)
Nikki Syx vs. Violet vs. Gabby Gilbert vs. Jessie Brooks
Nikki Syx vs. Violet vs. Gabby Gilbert vs. Jessie Brooks
Breaking Barriers 2
November 19, 2011
(7 votes)
Nikki Syx vs. Barbie
Nikki Syx vs. Barbie
Martinez vs. Lexxus
August 6, 2011
(3 votes)
Nikki Syx vs. Niya
Nikki Syx vs. Niya
Alicia vs. Havok III
August 6, 2011
(2 votes)
Allysin Kay, Monique, Jennifer Cruz & Rick Cataldo vs. Amy Lee, Jamilia Craft, Jana & Nikki Syx
Allysin Kay, Monique, Jennifer Cruz & Rick Cataldo vs. Amy Lee, Jamilia Craft, Jana & Nikki Syx
Uncensored Rumble 4
June 25, 2011
(3 votes)
Brittney Savage vs. Nikki Syx
Brittney Savage vs. Nikki Syx
Women Superstars Uncensored
May 27, 2011
(3 votes)
Nikki Styx vs. Brittney Savage
Nikki Styx vs. Brittney Savage
Refuse to Lose 2
May 27, 2011
(2 votes)
Nikki Syx vs. Jessicka Havok
Nikki Syx vs. Jessicka Havok
J-Cup 2011
April 2, 2011
(2 votes)
Mercedes Martinez & Julio Dinero vs. Nikki Syx & Corey Havok
Mercedes Martinez & Julio Dinero vs. Nikki Syx & Corey Havok
King & Queen of the Ring 2011
April 2, 2011
(0 votes)