SHIMMER Vol. 43
LuFisto vs. Mia Svensson
SHIMMER Vol. 44
LuFisto vs. Kana
SHIMMER Vol. 44
Kalamity vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 44
Davina Rose vs. Kellie Skater
SHIMMER Vol. 43
Ariel vs. Saraya Knight
SHIMMER Vol. 44
Mschif, Christina Von Eerie, Allison Danger & Leva Bates vs. Melanie Cruise, Mena Libra, Bonesaw & She Nay Nay
SHIMMER Vol. 43
Serena Deeb vs. Portia Perez
SHIMMER Vol. 43
Leva Bates & Allison Danger vs. Nevaeh & Sassy Stephie
SHIMMER Vol. 44
Jessie McKay vs. Hiroyo Matsumoto
SHIMMER Vol. 44
Britani Knight vs. Saraya Knight
ClickWrestle
Shimmer Women Athletes
MsChif vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 44
Veda Scott vs. Taylor Made
SHIMMER Vol. 43
Nikki Roxx vs. Courtney Rush
SHIMMER Vol. 44
Courtney Rush vs. Sara Del Rey
SHIMMER Vol. 43
Cheerleader Melissa vs. Kana
SHIMMER Vol. 43
Davina Rose vs. Nicole Matthews
SHIMMER Vol. 44
Ayumi Kurihara & Ayako Hamada vs. Canadian Ninjas
SHIMMER Vol. 44
Madison Eagles vs. Cheerleader Melissa
ClickWrestle
Shimmer Women Athletes
Mercedes Martinez vs. Athena
SHIMMER Vol. 44
Ashley Lane & Mia Yim vs. Nevaeh & Sassy Stephie