SHIMMER Vol. 46
Cheerleader Melissa vs. Portia Perez
SHIMMER Vol. 46
Courtney Rush vs. Sassy Stephie
SHIMMER Vol. 46
KC Spinelli vs. Kellie Skater
SHIMMER Vol. 46
Veda Scott vs. Saraya Knight
SHIMMER Vol. 46
LuFisto vs. New York Knockout
SHIMMER Vol. 46
Kana vs. Mercedes Martinez
SHIMMER Vol. 46
Athena vs. Nicole Matthews
SHIMMER Vol. 46
Leva Bates vs. Sara Del Rey
SHIMMER Vol. 46
Ayumi Kurihara & Ayako Hamada vs. Hailey Hatred & Kalamity
SHIMMER Vol. 46
MsChif vs. Jessie McKay
SHIMMER Vol. 46
Ray & Leon vs. Mia Yim & Davina Rose