Yumi Ohka vs. Keiko Saitou
ClickWrestle
Michiko Oomukai and Yumi Ohka vs. Drake Morimatsu and Gami
Emi Sakura vs. Baby-M
Tsubasa Kuragaki vs. Ninja Ranmaru
MARU vs. Kaori Yoneyama
Mariko Yoshida and Akino vs. Megumi Yabushita and Commando Bolshoi
Megumi Yabushita and Mayumi Haneshiba vs. Mariko Yoshida and Mickey Yuka
Yumi Ohka vs. Azumi Hyuga
Akino and Ninja Ranmaru vs. Asami and Maru
Megumi Akiyama and Huka vs. Drake Morimatsu and Mizuho Ishikawa
Megumi Akiyama vs. Asami Kawasaki
ClickWrestle
Fang and Claw vs. The Bloody and Yumi Ohka
Megumi Yabushita & Baby M vs. AKINO & Ninja Ranmaru
Maru and Keiko Saito vs. Drake Morimatsu and Tsunami and Satsuki Mayo with Tojyo GM
Yuya Muto vs. Asami Kawasaki
Kazuki vs. Mouya To
Mizuho Ishikawa vs. Hikaru Sinohara
The Bloody and Yumi Ohka vs. Fang and Claw
Maru and Keiko Saitou vs. Lionness Asuka and Jagger Yokota
Shoko Kagawa vs. Asami Kawasaki