Cheerleader Melissa vs. Drake Morimatsu
ClickWrestle
Yumi Ohka vs. MARU
Kyuusei Ninja Ranmaru and Megumi Yabushita vs. Mariko Yoshida and Kei Akiyama
Keiko Saito vs. Kyouko Kimura
Kei Akiyama vs. Shuu Shibutani
Yumi Ohka and MARU vs. Mika Nishio and Sachie Abe
ClickWrestle
Yumi Ohka vs. GAMI
ClickWrestle
Michiko Omukai and Yumi Ohka vs. Aja Kong and Kaoru Itoh
Tsubasa Kuragaki and Asami vs. Ninja Ranmaru and Tougyuu Sora
Dynomite Kansai vs. Baby-M and Fuuka and Nene Kimura (1 vs. 3)
ClickWrestle
GAMI and Drake Morimatsu vs. Kayoko Haruyama and Kyouko Kimura
ClickWrestle
Shuu Shibutani vs. Mai Ichii
ClickWrestle
Aja Kong and Yumi Ohka vs. Dynomite Kansai and AKINO
Nene Kimura vs. Fuuka
Kei Akiyama vs. Erika Watanabe
Yumi Ohka vs. Keiko Saitou
Yumi Oka vs. Towa Matsuo
MARU and Asami vs. Reona and Kaori Yoneyama
Kyouko Kimura vs. Mai Ichii
Bullfight Sora vs. Nozomi Takesoko