Mariko Yoshida and Akino vs. Megumi Yabushita and Commando Bolshoi
Megumi Yabushita & Baby M vs. AKINO & Ninja Ranmaru
Megumi Yabushita vs. Kaoru Ito
Megumi Yabushita and Sumie Sakai vs. Momoe Nakanishi and Kazuyo Nomio
Masue Sakai and Obacchi Iizuka vs. Megumi Yabushita and Yumi Ohka
ClickWrestle
Megumi Yabushita and Obacchi Iizuka vs. The Bloody and Tsunami
Megumi Yabushita vs. Drake Morimatu
Megumi Yabushita vs. Fang Suzuki
Megumi Yabushita vs. The Bloody
The Bloody vs. Megumi Yabushita