Kyu Ketsuki

ClickWrestle

The Mafia vs. The All Pro Rangers vs. Team Australia


Match Date: 12/03/2005
Runtime: 00:22:02Jesse Jimenez vs. Kyu Ketsuki


Match Date: 09/17/2005
Runtime: 00:15:09