Keiko Saito vs. Kyouko Kimura
Yumi Ohka vs. Keiko Saitou
Maru and Keiko Saito vs. Drake Morimatsu and Tsunami and Satsuki Mayo with Tojyo GM
Keiko Saito vs. Yuya Muto
ClickWrestle
Sachie Abe and Kazuki vs. Fang Suzuki and Keiko Saito