Brad Thomas & Bobby Golden vs. Scotty McKeever & Devon Daniels
Brad Thomas & Bobby Golden vs. Scotty McKeever & Devon Daniels
The Nightmare vs. Brad Thomas
The Nightmare vs. Brad Thomas
The Arsenal vs. Brad Thomas
The Arsenal vs. Brad Thomas
Bobby Eaton & The Arsenal vs. Ricky Morton & Brad Thomas