No Retreat No Surrender '09
Atsushi Sawada vs. Josh Raymond