SHIMMER Vol. 51
Kana vs. Athena
SHIMMER Vol. 52
Ayako Hamada vs. Athena
SHIMMER Vol. 50
Athena vs. Tomoka Nakagawa
SHIMMER Vol. 49
Saraya Knight vs. Athena
Girls Night Out 7
Sassy Stephie vs. Athena
J-Cup 2012
Brittney Savage vs. Athena
J-Cup 2012
Kimber Lee vs. Athena
Yolo
Athena vs. Rain
SHIMMER Vol. 47
Athena vs. Sassy Stephie
SHIMMER Vol. 48
Athena vs. Ray
SHIMMER Vol. 46
Athena vs. Nicole Matthews
SHIMMER Vol. 45
Mercedes Martinez vs. Athena
5th Anniversary Show
Athena vs. Leva Bates
SHIMMER Vol. 44
Athena vs. Mercedes Martinez
ClickWrestle
Shimmer Women
Mercedes Martinez vs. Athena
SHIMMER Vol. 42
Jessie McKay vs. Athena vs. Mia Yim
SHIMMER Vol. 39
Jessica James vs. Athena
SHIMMER Vol. 40
Jessie McKay vs. Athena
SHIMMER Vol. 37
Cheerleader Melissa vs. Athena
4th Anniversary Show
Leva Bates vs. Athena