Athena

Athena

Brittney Savage vs. Athena
Brittney Savage vs. Athena
J-Cup 2012
April 28, 2012
(9 votes)
Kimber Lee vs. Athena
Kimber Lee vs. Athena
J-Cup 2012
April 28, 2012
(5 votes)
Athena vs. Rain
Athena vs. Rain
Yolo
April 28, 2012
(4 votes)
Athena vs. Sassy Stephie
Athena vs. Sassy Stephie
SHIMMER Vol. 47
March 18, 2012
(3 votes)
Athena vs. Ray
Athena vs. Ray
SHIMMER Vol. 48
March 18, 2012
(3 votes)
Mercedes Martinez vs. Athena
Mercedes Martinez vs. Athena
SHIMMER Vol. 45
March 17, 2012
(5 votes)
Athena vs. Nicole Matthews
Athena vs. Nicole Matthews
SHIMMER Vol. 46
March 17, 2012
(2 votes)
Athena vs. Leva Bates
Athena vs. Leva Bates
5th Anniversary Show
March 3, 2012
(3 votes)
Mercedes Martinez vs. Athena
Mercedes Martinez vs. Athena
SHIMMER Vol. 43
October 2, 2011
(5 votes)
Athena vs. Mercedes Martinez
Athena vs. Mercedes Martinez
SHIMMER Vol. 44
October 2, 2011
(3 votes)
Jessie McKay vs. Athena vs. Mia Yim
Jessie McKay vs. Athena vs. Mia Yim
SHIMMER Vol. 42
October 1, 2011
(2 votes)
Jessica James vs. Athena
Jessica James vs. Athena
SHIMMER Vol. 39
March 27, 2011
(2 votes)
Jessie McKay vs. Athena
Jessie McKay vs. Athena
SHIMMER Vol. 40
March 27, 2011
(1 votes)
Cheerleader Melissa vs. Athena
Cheerleader Melissa vs. Athena
SHIMMER Vol. 37
March 26, 2011
(2 votes)
Leva Bates vs. Athena
Leva Bates vs. Athena
4th Anniversary Show
March 5, 2011
(4 votes)
Niya vs. Athena
Niya vs. Athena
The Final Chapter
January 22, 2011
(5 votes)
Athena vs. Nevaeh
Athena vs. Nevaeh
SHIMMER Vol. 36
September 12, 2010
(2 votes)
Jessica James & Rachel Summerlyn vs. Bonesaw & Athena
Jessica James & Rachel Summerlyn vs. Bonesaw & Athena
SHIMMER Vol. 33
September 11, 2010
(7 votes)
Tenille vs. Athena
Tenille vs. Athena
SHIMMER Vol. 34
September 11, 2010
(5 votes)