Alexis Laree

Alexis Laree

Simply Luscious vs. Mickie James
Simply Luscious vs. Mickie James
RF Direct
May 11, 2003
(3 votes)
Persephone vs. Mickie James
Persephone vs. Mickie James
Dangerous Women of Wrestling
February 18, 2003
(0 votes)
Mercedes Martinez vs. Mickie James
Mercedes Martinez vs. Mickie James
Kiryoku Pro
November 23, 2002
(5 votes)
Davey Mae vs. Mickie James
Davey Mae vs. Mickie James
Dangerous Women of Wrestling
October 17, 2002
(3 votes)
Davey Mae vs. Mickie James
Davey Mae vs. Mickie James
Dangerous Women of Wrestling
September 19, 2002
(4 votes)
Tara vs. Mickie James
Tara vs. Mickie James
Dangerous Women of Wrestling
May 30, 2002
(4 votes)
Dawn Mae vs. Mickie James
Dawn Mae vs. Mickie James
Dangerous Women of Wrestling
February 21, 2002
(2 votes)
Mickie James vs. G.I. Ho
Mickie James vs. G.I. Ho
Dangerous Women of Wrestling
October 10, 2001
(1 votes)